Milieubewust ondernemen

Duurzaamheid speelt bij Orphi Farma als chemische organisatie een grote rol bij beslissingen over productie, distributie, afvalverwerking en opslag. Wij laten onze productieprocessen regelmatig extern controleren om de kwaliteit en strenge milieueisen te waarborgen. Orphi Farma is er als organisatie op ingericht om haar ecologische footprint steeds verder te minimaliseren.

Bij een chemische organisatie die voortdurend met strengere eisen in wet- en regelgeving geconfronteerd wordt, is het van belang dat de gehele organisatie vooruitstrevend en innoverend is. Alle onderdelen van productie & opslag zijn alvorens de bouw hiervan uitvoerig gecontroleerd & beoordeeld door verschillende externe instanties. Een organisatie, waarin verscheidene stoffen opgeslagen en geproduceerd worden waarvan grotendeels de producten op eigen manier als gevaarlijk kan worden beschouwd, dient zich te verantwoorden aan de door de wet aangestelde veiligheidsregels voor medewerkers en omgeving.